Loading Mollen Co. page ...

سیستم روغن کاری دستگاه AMوWM

دانلود PDF فایل آموزشی سیستم روغن کاری دستگاه های سی ان سی سری   AM-WM

سیستم روغن کاری دستگاه AMوWM

MOLLEN قسمت آموزش مولنآموزش دستگاه ← سیستم روغن کاری دستگاه AMوWM

دانلود PDF فایل آموزشی سیستم روغن کاری دستگاه های سی ان سی سری AM-WM شرکت مولن

تعمیر و نگهداری شماره 1
موضوع: سیستم روغن¬کاری دستگاه¬های CNC
سیستم روغن¬کاری دستگاه AM-WM
واحد روغن¬کاری در این نوع دستگاه¬ها به صورت دستی می¬باشد. در شکل زیر نمایی از این سیستم نشان داده شده است.
با جابجایی دستی تلمبه، روغن به واگن¬ها پمپ می شود. میزان خروجی برای هر محور را نیز می¬توان بوسیله شیرهای کنترل جریان تنظیم نمود. در شکل زیر محل قرارگیری این شیرها نشان داده شده است:
سیستم روغن¬کاری دستگاه¬های SMART-OPTIMA
در دستگاه¬هایی که سیستم روغن کاری آنها به صورت اتوماتیک می¬باشد. خود سیستم دارای یک پمپ بوده که روغن را پمپ کرده و به واگن¬های دستگاه می¬رساند. در شکل زیر نمایی از این سیستم نشان داده شده است:
میزان خروجی برای هر محور را نیز می¬توان بوسیله شیرهای کنترل جریان تنظیم نمود. در شکل زیر محل قرارگیری این شیرها نشان داده شده است:
شیر خروجی بعدی در داخل دستگاه بوده و باید کاور قسمت بالایی اسپیندل باز شود. در شکل زیر این شیرها نشان داده شده است:
نحوه تنظیم روغن زن:
در این دستگاه زمان روغن¬کاری دستگاه و مدت زمان هر دوره روغن¬کاری قابل تنظیم می¬باشد. در شکل زیر محل تنظیم نشان داده شده است.
برای نمایش فایل PDF همراه با آموزش تصویری فایل زیر را دانلود نمایید .

دانلود رایگان فایل کامل سیستم روغن کاری دستگاه AMوWM


مطالب مرتبط :