Loading Mollen Co. page ...

مکنده صنعتی دو قلو

مکنده صنعتی | مکنده خاک اره | خاک اره | جارو برقی صنعتی | مکعنده صنعتی | تک قلو | دو قلو | مکنده تک قلو | مکنده دو قلو

مکنده صنعتی دو قلو

MOLLEN قسمت آموزش مولنآموزش دستگاه ← مکنده صنعتی دو قلو

ترکیب دستگاه - مشخصات اصلی - نصب - نگهداری - توصیه های ایمنی - ترکیب دستگاه و ...

نصب چرخ بلبرینگی: تخته یا صفحه پایه را وارونه کنید و چهارچرخ بلبرینگی (چرخ قرقره) را در سوراخ های تعبیه شده نصب کنید. پیچ ها را ببندید (محکم کنید) بهتر است همانطور که در شکل یک آمده از پیچ گوشتی استفاده کنید. . نصب پایۀ موتور
نصب پایه موتور: صفحه یا تختۀ پایه را رو به بالا بگذارید و صفحۀ موتور را روی سوراخ های تنظیم شده روی پایه اصلی بگذارید طوری که سوراخ های روی پایه موتور با سوراخ های روی صفحه اصلی یا (پایه) در یک ردیف قرار گیرند، با پیچ شش پایه را ببندید.
اطلاعات کامل در فایل موجود است . ( مولن )

دانلود رایگان فایل کامل مکنده صنعتی دو قلو


مطالب مرتبط :