Loading Mollen Co. page ...

کتابچه عملی دستگاه دورکن

دستگاه دورکن | ماشین دورکن | دورکن | ماشین آلات دورکن | قطعات دورکن | مشخصات فنی دورکن | آموزش رایگان دورکن | آموزش دورکن | دورکن

کتابچه عملی دستگاه دورکن

MOLLEN قسمت آموزش مولنآموزش دستگاه ← کتابچه عملی دستگاه دورکن

این کتابچه حاوی اطلاعات مهمی دربارة چگونگی استفادة ایمن از دورکن و راه اندازی آن به شکل درست و مقرون به صرفه است

مقدمه مختصری بر کتابچه راهنمای عملی
طراحی کالاهایی که به شما تحویل داده می شود ممکن است با این کتابچه عملی تفاوت داشته باشد و این تفاوت می تواند به خاطر تعمیر اساسی صورت گرفته توسط شرکت سازنده باشد: بنابراین، دستورالعمل های عملی که در این کتابچه آورده شده اند ضرورتاً برای یک مدل خاص نیستند.
- روکش ایمنی را بردارید و ورقه یا صفحه و مخصوصاً روکش تیغه ارّه و روکش تیغة جداکنندة چون این اجزاء می، را چک نمایید توانند برای اپراتور دستگاه خطرناک بوده و منجر به حادثه گردد.
- تمام اپراتورها و پرسنل مربوطة این نوع از دورکن باید کتابچة راهنمای عملی را با دقت بخوانند و از مطالب آن استفاده نمایند .
- خواندن دقیق این کتابچه قبل از استفاده از دستگاه توصیه می شود.
ما مسئول هیچ گونه صدمه و آسیبی که به خاطر عدم رعایت از موارد گفته شده در کتابچه بوجود آیند، نیستیم. شرایط لازم برای اپراتور قبل از استفاده از دورکن، نکات زیر را باید رعایت نمود. فقط اپراتوری که به اندازة کافی آموزش می،دیده و واجد شرایط لازم است تواند دستگاه را به کار اندازد. نکات توضیحی این کتابچه حاوی اطلاعات مهمی دربارة چگونگی استفادة ایمن از دورکن و راه اندازی آن به شکل درست و مقرون به صرفه است و رعایت موارد گفته شده در آن برای جلوگیری از خطر و کاهش هزینة تعمیر و بلااستفاده بودن دستگاه و بهتر شدن قابلیت اطمینان آن و تضمین خدمات ارائه شده از سوی سازنده ماشین، مفید است. قواعد مربوط به جلوگیری از سانحه استفاده از دستورالعمل های موجود در کتابچه برای جلوگیری از سانحه و حفاظت از محیط زیست محلی که قرار است از دستگاه استفاده شود، لازم است، مکان راه اندازی این تجهیزات باید طبق دستورات کتابچه تجهیز گردد. راهنمای هر جایگزینی تازة مربوط به این تجهیزات را باید خواند و Mollen (Amol Boresh Machinery) کتابچه عملی دور کن ملزومات آمده در این کتابچه راهنما را استفاده نمود. برای مثال طرز کار دستگاه شامل راه انداختن، رفع یا از بین بردن مشکلات بوجود آمده در حین کار، تمیز کردن یا از جلوی خود برداشتن ضایعات تولید شده و از جلوی خود برداشتن مواد کمکی. نکات مهم جزئیات این کتابچه باید خوانده شود. توجه: ممکن است برخی از خرده ها و گرد و خاک ها در زمان انجام برش امتحانی در درون آن باقی بماند.
اطلاعات کامل در فایل PDF زیر

دانلود رایگان فایل کامل کتابچه عملی دستگاه دورکن


مطالب مرتبط :