Loading Mollen Co. page ...

آموزش مقدماتی نرم افزار Art cam

دانلود رایگان آموزش مقدماتی نرم افزار Art cam  از شرکت ماشین سازی مولن

آموزش مقدماتی نرم افزار Art cam

MOLLEN قسمت آموزش مولنآموزش نرم افزار ← آموزش مقدماتی نرم افزار Art cam

در این آموزش سعی بر آن شده به صورت مقدماتی کار با نرم افزار Art cam آموزش داده شود.

آموزش مقدماتی نرم افزار Art cam
برای ایجاد یک طرح بوسیله دستگاه CNC نیاز به G code وجود دارد. این G code مسیر حرکت ابزار و دیگر پارامترهای ماشین را مشخص می کند.
نرم افزار Art cam را می توان به دوقسمت تقسیم کرد:
1- قسمت Cad: که در این قسمت طرح یا شکل که می خواهیم بر روی MDF ایجاد کنیم، بوسیله منوهای موجودکشیده می شود. یا طرح از یک نرم افزار دیگر کپی می شود.
2- قسمت Cam: که بوسیله شکل ایجاد شده در قسمت قبلی، می توان پارامترها را در این بخش تعیین کرد که دستگاه CNC عمل ماشینکاری را انجام دهد.
ابتدا ما قسمت اول را توضیح می دهیم و نحوه ایجاد شکل را در نرم افزار توضیح می دهیم. در ادامه نحوه بوجود آوردن فایل برای ماشینکاری را توضیح می دهیم.
بخش 1:
ترسیم دو بعدی
با دو بار کلیک کردن بر روی آیکن نرم افزار، نرم افزار بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. در شکل زیر نمایی از نرم افزار دیده می شود.
برای نمایش آموزش کامل : فایل pdf زیر را با حجم 5.31 مگابایت دانلود نمایید .
مولن

دانلود رایگان فایل کامل آموزش مقدماتی نرم افزار Art cam


مطالب مرتبط :