Loading Mollen Co. page ...

انواع سی ان سی

انواع سی ان سی | در مورد انواع سی ان سی | اطلاعات در مورد انواع سی ان سی | انواع سی ان سی کارگاهی | قیمت انواع سی ان سی | انواع سی ان سی چوب | انواع سی ان سی ام دی اف | انواع سی ان سی مولن

انواع سی ان سی

MOLLEN قسمت مقالات مولنماشین سی ان سی ← انواع سی ان سی

چندین خانواده محصولی در صنعت چوب از زمان قطع و فراوری تا تبدیل شدن به محصول وجود دارند به طور ...

چندین خانواده محصولی در صنعت چوب از زمان قطع و فراوری تا تبدیل شدن به محصول وجود دارند به طور مثال چوب پس از بریده شدن برای تبدیل به الوار نیاز به ماشین آلاتی دارد که از گذشته تا به امروز در حال فعالیت هستند. امروزه منبت کاری بواسطه پشرفت های صورت گرفته همانند گذشته زمان بر نیست و با خریدن یک سی ان سی که دارای تنوع ابزاری بسیاری است می توان تمامی ایده هایی که در سر پرورانده می شود دست یافت. ماشین سی ان سی کلمه ای جامع است که گرایش و مدل های متفاوتی دارد که می توان به سی ان سی فلز، ماشین سی ان سی فلز، ماشین سی ان سی چوب، سی ان سی منبت، کله روتاری، سی ان سی روتاری و مابقی که همگی ماشین سی ان سی به شمار می روند.


مطالب مرتبط :