Loading Mollen Co. page ...

ریل های راهنما

ریل های راهنما | ریل های راهنمای سی ان سی | ریل های راهنما سی ان سی

ریل های راهنما

MOLLEN قسمت مقالات مولنماشین سی ان سی ← ریل های راهنما

یکی از قطعات بسیار مهم به کار رفته در ماشین های سی ان سی که موجب افزایش بسیار زیاد دقت کار ...

امروزه در صنعت سی ان سی ماشین های سی ان سی منبت چوب و حکاکی سی ان سی با ابعاد محیط کار متفاوت وجود دارند. یکی از قطعات بسیار مهم به کار رفته در ماشین های سی ان سی که موجب افزایش بسیار زیاد دقت کار می شود ریل های راهنما هستند. این قطعات در ماشین های سی ان سی چوب و ماشین های کله روتاری وجود دارند به طور مثال در ماشین های رایج در بازار که تولید داخل کشور و یا ماشین های وارداتی از اسیا هستند معمولا از ریل های رانمایی از برندهای مانند hiwin تایوان، tbi تایوان ، abba تایوان، thkژاپن مورد استفاده قرار می گیرد که دارای دقت و عمر مفید و سهولت در تعویض و تعمیر را دارای می باشد


مطالب مرتبط :