Loading Mollen Co. page ...

مرغک سی ان سی

مرغک سی ان سی | آموزش مرغک سی ان سی | مرغک سی ان سی چیست | مرغک سی ان سی چوب | تعمیر مرغک سی ان سی

مرغک سی ان سی

MOLLEN قسمت مقالات مولنماشین سی ان سی ← مرغک سی ان سی

یکی از بخش های بسیار مهم در این دستگاه که باعث شده ایمنی و کیفیت کار افزایش یابد وجود مرغک سی ان سی

یکی از دستگاه های رایج در صنایع چوب که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد ماشین خراطی سی ان سی است. در گذشته استادکار با دست تمامی اقدامات را انجام می داد که انجام بخشی از کار خطرناک نیز بود که از جمله این خطرات می توان به احتمال ازادسازی قطعه کار و اسیب دیدن استارکار عنوان کرد ماشین خراطی جایگزین مناسبی برای این امر است که در طول، قطر و تعدادمحورها برحسب نیاز خریدار ارائه می شود. یکی از بخش های بسیار مهم در این دستگاه که باعث شده ایمنی و کیفیت کار افزایش یابد وجود مرغک سی ان سی است که در کل مدت زمان ماشین کاری به قطعه کار فشار وارد کرده و قطعه کار را مهار می کند


مطالب مرتبط :