Loading Mollen Co. page ...

میز آلومینیوم روبندی

میز آلومینیوم روبندی |

میز آلومینیوم روبندی

MOLLEN قسمت مقالات مولنماشین سی ان سی ← میز آلومینیوم روبندی

میز آلومینیوم روبندی عمدتا برای دستگاه های فرز قدیمی استفاده می شود ...

میز آلومینیوم روبندی عمدتا برای دستگاه های فرز قدیمی استفاده می شود که جنس آن از آلومینیوم اکسترود است و دارای استفاده های بسیاری نیز هست و عمدتا از فولاد ساخته می شود و سنگین هستند.


مطالب مرتبط :