Loading Mollen Co. page ...

میز وکیوم

میزوکیوم | میز وکیوم | میز وکیوم سی ان سی | میز وکیوم cnc | Vacum Table

میز وکیوم

MOLLEN قسمت مقالات مولنماشین سی ان سی ← میز وکیوم

میز وکیوم که در زبان انگلیسی به ان (Vacum Table) گفته می شود با خلا ایجاد شده کار را بر روی خود...

میز وکیوم که در زبان انگلیسی به ان (Vacum Table) گفته می شود با خلا ایجاد شده کار را بر روی خود نگه می دارد. این میز عمدتا در مدل های جدید تر استفاده می شود که به دلیل امکانات زیاد باعث افزایش قیمت این دستگاه نیز می شود


مطالب مرتبط :