Loading Mollen Co. page ...

راهی سریع و کم هزینه برای درآمد

راهی بسیار سریع و کم هزینه برای درآمدزایی توسط ماشین آلات

راهی سریع و کم هزینه برای درآمد

MOLLEN قسمت مقالات مولنمقالات علمی ← راهی سریع و کم هزینه برای درآمد

ظهور تکنولوژی نو در حوزه مکانیزاسیون و ماشین های صنایع چوب: در برنامه جامع مکانیزاسیون چوب و MDF و وابسطه به آن

یکی ازعوامل مهم درانجام موفق طرح ها و پروژه های بزرگ صنایع چوب نقش ماشین آلات و به تبع آن نحوه انتخاب و مدیریت صحیح آنها می باشد بعلاوه در پروژه هایی که دارای عملیات چوب و MDF زیاد می باشند ماشین آلات مهمترین و پرهزینه ترین منابع مورد نیاز می باشند و سعی شده تا با استفاده ازیک مدل ریاضی جامع مسئله انتخاب ماشین آلات عملیات چوبی مورد بررسی قرارگیرد به دلیل وجود پارامترهای بسیار و حجم بالای محاسباتی با استفاده ازالگوریتم های ژنتیک برنامه ای نوشته شد که قابلیت حل مسئله فوق را دارا باشد سپس با بررسی مقایسه ای یک پروژه تولید چوب و MDF یا کار بر روی آن ها که قبلا اجرا شده و تمام اطلاعات و امار آن دردسترس بود با نتایج بدست امده ازاین پژوهش نتایج چشمگیری دربهینه نمودن هزینه ها و زمان پروژه حاصل شد .
لازم است راه ورود فناوری ها نو در برنامه جامعه مکانیزاسیون پیش بینی شود و در این خصوص ضمن بهره گیری از تجارب سایر کشورها در ورود تکنولوژی های نو و سازگار با محیط صنایع چوب ایران، از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی کشور به درستی استفاده گردد. به طوری که بخشی از پایان نامه های دانشگاهی به سمت نیاز های چوبی و صنعتی سازی سوق داده شود.
ظهور تکنولوژی نو در حوزه مکانیزاسیون و ماشین های صنایع چوب: در برنامه جامع مکانیزاسیون چوب و MDF و وابسطه به آن و گسترش خدمات پس از فروش ماشین آلات صنایع چوب پیش بینی شده است تا در نتیجه کارکرد این شبکه کاربران و مشتریان بتوانند به سهولت از پشتیبانی های لازم برخوردار باشند.
با مولن در تماس باشید تا بهترین ها را بر اساس هزینه معرفی کند .


مطالب مرتبط :